19 Jul 2012

Bij de klant

0 Comment

Ik ben nu bij een klant.

 

 

Home

De Stichting Jobs-Score is op verzoek van de gemeente Rotterdam opgericht op
18 augustus 2008 als voortzetting van de Stichting Top Score.
 
 
De Stichting is als uitzendorganisatie ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft ten doel:
 
    •    Het opzetten en in stand houden van projecten die ertoe strekken om verslaafden
          en ex-verslaafden werkgelegenheid te bieden; 

    •    Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste
          zin verband houden of daartoe bevoordelijk zijn.
 
 
De missie van de Stichting Jobs-Score is de stad Rotterdam schoner, veiliger en leefbaarder te maken.

Gerealiseerd met Drupal, een open source content management systeem

[top]
Leave a Reply