Systeem

Voor het goed laten functioneren van de computers en het netwerk van je bedrijf is systeembeheer noodzakelijk. Belangrijk hierbij is de juiste elementen in het beheer te bepalen zodat die altijd gemonitord en tijdig behandeld worden. Voordat we dus aan systeemonderhoud gaan doen zal er altijd eerst een systeemscan plaats vinden. Voor een betere aanpak adviseren wij een systeemplattegrond. Hierdoor kunnen we beter bepalen welke onderdelen bedrijfskritisch zijn.
Veelal gaat men uit van de netwerkserver als het element waarop onderhoud moet plaatsvinden en natuurlijk is dit uitermate belangrijk, maar waarschijnlijk niet het enige. In de auto moet de motor onderhoud hebben, maar als de wielen leeg zijn kom je niet ver. Voor elk bedrijf is het optimale systeemonderhoud anders en dus zal dit van tevoren bepaald en in een systeemonderhoudsplan vastgelegd moeten worden.
Volgens dit plan zal er dan periodiek, de periode wordt in samenspraak vastgesteld, onderzocht worden of alles nog naar behoren functioneert en indien nodig bijgesteld.
Voor een server betekent dit dat alle logbestanden worden nagekeken, eventuele updates worden toegepast en er gecontroleerd wordt of alle back-ups goed zijn verlopen. Dit controletraject zal voor elk belangrijk onderdeel in jouw netwerk moeten plaatsvinden.