Setup: Nieuwe server

Er komt een moment dat de huidige server vervangen moet worden. Nadat de keuze voor een nieuwe server of opzet is gemaakt, iets waar wij ook bij kunnen helpen, zal deze geplaatst moeten worden. Hier komt over het algemeen nogal wat bij kijken niet alleen zal de server ingericht moeten worden maar alle gebruikers zullen moeten worden overgezet en alle computers zullen op de nieuwe server moeten worden aangesloten. De printers moeten worden ingericht en alle relevante oude data zal moeten worden overgezet. Meestal worden deze activiteiten uitgevoerd op nacalculatie en eerlijk is eerlijk deze werkzaamheden zijn nogal verschillend per klant en per systeem. Vanuit onze mentaliteit van klantgerichtheid en onze visie dat de langere termijn relatie met onze klanten voorop staat willen we een groot deel van het pakket aan activiteiten als een vast product aanbieden, daarom onze nieuwe server opzet.

Nieuwe server opzet:

  • Inrichten nieuwe server, waaronder installatie basis software, aanpassingen specifiek voor de server
  • Inrichten netwerk software structuur. Definieren printer, gebruikers, shares, folders
  • Overzetten oude data
  • Overzetten computers in het netwerk
  • begeleiding gedurende de eerste fase van het activieren van de nieuwe server. In de praktijk is dit de eerste halve dag nadat de nieuwe server in de lucht is.

Zaken die niet in dit pakket zitten zullen tijdens de project besprekingen gesignaleerd worden en van tevoren gemeld.

Tarieven